Formularz rejestracyjny (CV)
Aplikuj dziś! Wypełnij dokładnie formularz i zarejestruj się w bazie. Znajdź z Nami pracę dopasowaną do Twoich umiejętności i oczekiwań.
Message
Podstawowe informacje
Imię*
Nazwisko*
Data urodzenia*
Obywatelstwo*
E-mail*
Powtórz e-mail*
Tel. komórkowy*
Tel. stacjonarny
Ulica*
Nr domu/nr mieszkania*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Województwo*
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności*
Aktualny status (możesz wybrać więcej niż jeden)*
Twoje oczekiwania
Czy jesteś zainteresowany pracą tymczasową ?*
Preferowane stanowiska pracy (wybierz max 3)*
Inne stanowisko
Preferowana odległość miejsca pracy od Twojego miejsca zamieszkania*
Doświadczenie zawodowe
Ogólny staż pracy*
Doświadczenie zawodowe 1
Aktualne/ostatnie stanowisko
Aktualny/ostatni pracodawca
Okres zatrudnienia
Doświadczenie zawodowe 2 (wcześniejsze)
Stanowisko
Pracodawca (nazwa firmy)
Okres zatrudnienia
Wykształcenie
Poziom wykształcenia:*
Specjalizacja, uzyskany tytuł:*
Umiejętności
Obsługa komputera*
Prawo jazdy (możesz zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź)*
Posiadane uprawnienia/certyfikaty/szkolenia
Dyspozycyjność
Praca zmianowa:*
Praca w porze nocnej:*
Praca w weekendy:*
Praca w różnych godzinach w ciągu dnia lub wieczorem*
Od kiedy możesz podjąć pracę?*
Mobilność:*
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rejestracyjnym przez spółkę Mikrotech S.A. (38-400 Krosno, ul. Składowa 9) do której należy marka Netkadra, w celu prowadzenia dokumentacji, archiwizowania dokumentów, poszukiwania i przedstawiania ofert pracy przez agencję oraz do wykorzystywania danych w realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych z udziałem mojej osoby, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). Wyrażenie zgody wiąże się z możliwością przedstawiania przez Agencję informacji o pracowniku zawierające jego dane osobowe, potencjalnym pracodawcom.
Oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe dobrowolnie i mam świadomość, że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści, celem ich uzupełniania, poprawiania i żądania usunięcia.*
Wypełniając formularz rejestracyjny oświadczam, że podane przeze mnie dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.*
Wyślij