Polityka prywatności


logo netKadra

1. Podstawowe informacje

Działając na rynku jako Mikrotech S.A. (zwana dalej "Spółką") dokładamy wszelkich starań, aby prywatność użytkowników oraz klientów, którzy powierzyli swoje dane osobowe podmiotom należącym do Spółki, były w odpowiedni sposób chronione.

Dokładamy wszelkich starań, aby przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych, zarówno od strony organizacyjnej, jak i technicznej były należycie respektowane. Informujemy, iż dane osobowe użytkowników nie będa przekazywane podmiotom trzecim bez uprzedniej zgody użytkownika, ani przetwarzane w sposób inny niz ten, na który wyrażono zgodę. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty mailowej.

Dane użytkowników są zabezpieczone w należyty sposób, który zapewnia odpowiednią ochronę zarówno przed dostępem osób nieuprawnionych, jak również przed wyciekiem danych na zewnątrz przedsiębiorstwa. System służący do przetwarzania danych osobowych jest na bieżąco monitorowany i aktualizowany, co ma na celu zapobieganie potencjalnym naruszeniom.

Zapewniamy wszystkim użytkownikom realizacje ich praw, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych oraz do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych przez Spółkę.

Spółka nie przekazuje wbrew prawu jakichkolwiek danych osobowych, posiadanych w ramach należącej do Spółki bazy danych. Dotyczy to zwłaszcza danych potencjalnych pracowników agencji pracy tymczasowej NETKADRA. Udostępnienie danych następuje wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody użytkowników na przetwarzanie ich danych osobowych. Przekazanie informacji następuje również na żądanie odpowiednich organów państwa, na podstawie dokumentów upoważniających do przeprowadzenia przez nie odpowiednich czynności.

Niezależnie od powyższego korzystanie z usług płatnych, oferowanych przez Spółkę powoduje, iż dane osobowe mogą służyć do dokonania rozliczeń.

2. Zakres przetwarzanych danych

Zbierane przez Spółkę informacje służą zapewnieniu odpowiedniego poziomu świadczonych usług oraz do wprowadzania odpowiednich usprawnień, służących zaspokojeniu potrzeb użytkowników. W tym celu zbieramy informacje dotyczące m. in.:

  • Dane podane przez użytkownika:

    Mogą one zawierać dane osobowe (imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu), dane o posiadanym wykształceniu oraz doświadczeniu zawodowym lub inne dane podane w formularzu aplikacyjnym lub podane w trakcie korzystania z usług. Wszystkie te dane są podane dobrowolnie, a Spółka określa dane, których podanie jest niezbędne w celu świadczenia określonych usług.

  • Dane zbierane automatycznie:

    Są to dane zbierane przez system teleinformatyczny podczas odwiedzin na naszych stronach internetowych. Dotyczy to zwłaszcza adresu IP używanego przez użytkownika oraz danych dotyczących czasu korzystania przez użytkownika z serwisu, oglądanych przez użytkownika ofert oraz ofert, na które użytkownik wysłał aplikację.

3. Pliki "cookies"

Ciasteczka (angielskie „cookies”) to niewielkie pliki danych, w szczególności pliki tekstowe zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowując ją do preferencji korzystającego z danej strony internetowej. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer.

Pliki"cookies" używane na stronach Spółki:
Cookies „sesyjne” – pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Cookies „stałe” – pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia. Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji użytkownika, w momencie, gdy są dokonywane zakupy.

Pliki „cookies” używane są w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Pliki cookies przechowują informację o geolokalizacji, języku odwiedzającego stronę, oraz losowe dane dotyczące identyfikatorów sesji. Gromadzone dane pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Pozyskane informacje pomagają budować statystyki dotyczące ilości nowych i stałych użytkowników oraz umożliwiają analizę odwiedzanych podstron.

Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies”. Ustawienia przeglądarki mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Więcej informacji o wyłączeniu automatycznego zapisu plików „cookies” można odnaleźć w ustawieniach przeglądarki (oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych).

4. Aplikowanie do agencji

Spółka świadczy możliwość zbierania aplikacji potencjalnych pracowników za pośrednictwem przycisku "formularz rejestracyjny", który umożliwia wypełnienie formularza CV poprzez stronę internetową agencji NETKADRA (zwaną dalej "Agencją").

Korzystanie z tej formy złożenia aplikacji nie zwalnia użytkownika z obowiązku zaakceptowania w formularzu CV odpowiedniej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niezatrudnienie potencjalnego pracownika, mimo złożenia przez niego dokumentów aplikacyjnych. Wpisanie na listę potencjalnych pracowników przez Spółkę nie powoduje nawiązania stosunku pracy. Stosunek pracy, oraz wynikające z tego tytułu uprawnienia, rozpoczyna się z chwilą podpisania przez pracownika umowy z Agencją.

5. Klauzule zgody

W przypadku osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów marketingowych, Spółka ma prawo przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu marketingu własnych produktów i usług. Zgoda na powyższe jest całkowicie dobrowolna i nie ma wpływu na sposób postępowania z aplikacją potencjalnego pracownika przez Agencję.

Spółka wykorzystuje dane osobowe użytkownika w celu przesyłania drogą mailową lub telefoniczną ofert pracy dostosowanych do predyspozycji zawodowych poszczególnych pracowników lub na podstawie ofert sugerowanych, dopasowywanych na podstawie preferencji pracownika, na podstawie jego dotychczasowej współpracy z Agencją. Zgoda na powyższe może zostać w każdej chwili wycofana.

Dane osobowe podane przez użytkownika mogą być przekazywane przez Agencję potencjalnym pracodawcom, w celu realizowania procesu rekrutacji i zatrudnienia. Podstawą do przekazywania tych danych jest zgoda pracownika tymczasowego, wyrażona w klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych, załączona do formularza CV.

Nie przewidziano przekazywania danych osobowych innym podmiotom niż określonym powyżej.

6. Bezpieczeństwo danych

Spółka dokłada wszelkich starań, aby powierzone dane osobowe były przechowywane w sposób bezpieczny. W tym celu w Spółce wdrożono zabezpieczenia systemu informatycznego na poziomie wysokim, określonym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2004 r. nr 100, poz. 1024). Dotyczy to zwłaszcza używania szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania.

7. Odpowiedzialność Spółki

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez firmy i osoby trzecie, w szczególności w postaci ofert pracodawców, informacji i opinii publikowanych na forum Agencji. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za linki do stron zewnętrznych, znajdujące się na stronie Agencji. Korzystanie z takich linków uzależnione jest od woli użytkownika Serwisu i Agencja nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z korzystaniem z witryn, do których przekierowanie następuje poprzez linki zamieszczone przez osoby trzecie na stronie Serwisu. Użytkownik Serwisu ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie, do której link zamieścił na stronie Serwisu.

8. Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo w każdej chwili edytować dane osobowe, jakie udostępnił Agencji. Ma również prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jakie udostępnił Agencji poprzez wysłanie formularza kontaktowego, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wycofanie zgody wiąże się z tym, że niektóre usługi oferowane przez Agencję będą niedostępne, dotyczy to zwłaszcza wysyłania przez Agencję drogą mailową informacji handlowych, przerwanie procesów rekrutacyjnych oraz zaprzestania współpracy z Agencją.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych skutkuje zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych przez Agencję, z wyjątkiem danych służących do administrowania usuniętym kontem i ewentualną weryfikacją użytkownika w przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu.

9. Kontakt

Użytkownicy Serwisu mają możliwość kontaktu z Agencją poprzez pocztę elektroniczną – na adres: biuro@netkadra.pl lub telefonicznie. Biuro obsługi klienta: tel: 13-43-76-309. Agencja przechowuje korespondencję w celach statystycznych, w celu prowadzenia dialogu z użytkownikiem Serwisu oraz weryfikacji tożsamości użytkownika. Wykorzystanie danych w sposób inny wymaga uprzedniej zgody użytkownika.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do Biura Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 13 43 76 309 lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego na stronie internetowej www.netkada.pl

10. Postanowienia końcowe

W razie zmiany postanowień niniejszej Polityki prywatności informacja o zmianach pojawi sie na stronie Agencji.

W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez użytkownika zgodami, podstawą do określenia zakresu działań dla Agencji są wyrażone przez użytkownika zgody.

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny.